Mgr. David Dvořák advokát

Advokátní kancelář Mgr. Davida Dvořáka se sídlem v Brně na Zelném trhu poskytuje komplexní a vysoce kvalifikované právní a poradenské služby s důrazem na individuální přístup ke klientovi.

advokátní kancelář Brno

O mně

Advokátní kancelář Mgr. Davida Dvořáka byla založena s cílem zajistit klientům komplexní a vysoce kvalifikované právní a poradenské služby. Poskytuji svým klientům právní služby zejména formou právních konzultací a porad, sepisováním smluv, podání, právních rozborů a jiných listin právního charakteru, zastupováním při jednáních s druhou stranou či obchodními partnery klienta, v řízeních před soudy, orgány státní i veřejné správy a dalšími institucemi.

Advokátní kancelář se nachází v samém centru města Brna, v domě č.12 na Zelném trhu, který je součástí tzv. malého Špalíčku. Prostory advokátní kanceláře poskytují svojí vybaveností komfortní a příjemné prostředí, v němž se dbá na naprostou diskrétnost informací sdělených klientem a umožňují tak i snadné navázání vztahu osobní důvěry mezi klientem a advokátem.

Specializace

advokátní kancelář BrnoPrávo nemovitostí

Komplexní příprava dokumentace pro koupi a prodej nemovitostí včetně možnosti složení kupní ceny do úschovy na depozitní účet, realizace práv věřitelů k zastaveným nemovitostem.

advokátní kancelář Brno Vymáhání pohledávek

Komplexní vymáhání pohledávek u soudů a v rozhodčím řízení, jakož i při následné exekuci, uplatnění zajišťovacích instrumentů, jednání s dlužníky.

advokátní kancelář BrnoExekuční právo

Zastoupení věřitele (oprávněného), zastoupení dlužníka (povinného), zpsepis exekučního návrhu, návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu, vylučovací žaloba, návrh na zastavení exekuce, posouzení oprávněnosti exekuce (např. neplatné rozhodčí doložky).

advokátní kancelář BrnoZávazkové právo, smlouvy

Sepis pojmenovaných i nepojmenovaných smluv obchodněprávních, sepis pojmenovaných i nepojmenovaných smluv občanskoprávních, sepis smluv a dohod v oblasti pracovněprávní.

advokátní kancelář BrnoObčanské právo

Smlouva kupní a darovací, nájem bytu, převody nemovitostí, náhrada škody, vydání bezdůvodného obohacení, vymáhání pohledávek, soudní spory.

advokátní kancelář BrnoRodinné právo

Společné jmění manželů a jeho vypořádání, předmanželská smlouva, rozvod manželství, výživné na dítě, úprava styku rodiče s dítětem, určení otcovství, zastupování u soudu.

advokátní kancelář BrnoPrávo obchodní společnosti

Právní služby podnikatelům, smlouva o dílo, dodavatelské smlouvy, vymáhání pohledávek, spory mezi podnikateli.

advokátní kancelář BrnoŘízení před soudy a dalšími orgány státní správy

Obchodní spory, civilní spory, rodinné spory a nesporná řízení, pracovněprávní spory, nároky proti státu, rozhodčí řízení dle pravidel Rozhodčího soudu při HKČR a AKČR, řízení před katastrálními úřady, řízení před živnostenskými úřady.

Spolupráce

advokátní kancelář Brno advokátní kancelář Brno

Kontakt

Mgr. David Dvořák
advokát


dvorak@akdd.cz
+420 605 829 899
ID DS: vrvpfr9

Zelný trh 332/12
602 00 Brno

advokátní kancelář Brno

Zanechte mi zprávu

 Top